ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา/กิจกรรมวันถวายพระพร
23 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 สัปดาห์กิจกรรมวันภาษาไทย
29 มิ.ย. 61 ส่งบันทึกหลังการสอน เดือน พ.ค. - มิ.ย.
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
06 มิ.ย. 61 ค่าย TO BE NUMBER ONE
31 พ.ค. 61 วันงดสูบบุหรี่โลก
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
21 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ส่ง ปพ.5 และแผนการสอน
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนไผ่งามวิทยา