ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
211 หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แพะ   ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
เบอร์โทรศัพท์ 054-260132
Email : phaingamschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :