ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
211 หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แพะ   ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
เบอร์โทรศัพท์ 054-260132
Email : phaingamschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :