ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) นำโดยท่าน ผอ.สมัย  ดำรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไหม้ และท่าน ผอ.วิทวัส  แก้วประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน พร้อมคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจระหว่าโรงเรียนและชุมชน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,14:54   อ่าน 96 ครั้ง