ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดระเบียบแถวระดับภาค
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ระเบียบแถว เนตรนารีสามัญ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,14:24   อ่าน 38 ครั้ง