ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.49 น. ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา โดย ผอ.สมัย ดำรงค์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562 "รักปอด ชวน ช่วย เลิกบุหรี่ " โดยติดป้ายรณรงค์ตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน และให้ความรู้ เพื่อรณรงค์ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,14:27   อ่าน 81 ครั้ง