ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปิยมณฑ์ มณฑา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวราภรณ์ วงค์ดวงใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0